Standard Svensk standard · SS-EN 1176-7:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-7:2020 , SS-EN 1176-7:2020

Omfattning
This document gives guidance on the installation, inspection, maintenance and operation of playground equip-ment, including ancillary items, e.g. gates, fences, and surfacing.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Artikelnummer: STD-66607

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1176-7:2008

Ersätter: SS-EN 1176-7

Ersätts av: SS-EN 1176-7:2020 , SS-EN 1176-7:2020