Standard Svensk standard · SS-EN 1176-7

Lekredskap - Del 7: Vägledning för montering, besiktning, underhåll och driftsanvisningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-7:2008 , SS-EN 1176-7:2008

Omfattning
Supplies guidelines on installing, inspecting, maintaining and operating playground equipment.

Ämnesområden

Barnartiklar Lekredskap


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Artikelnummer: STD-21740

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-12

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 1176-7:2008 , SS-EN 1176-7:2008