Standard Svensk standard · SS-EN 1177:2018

Stötdämpande ytbeläggning för lekplatsen - Bestämning av kritisk fallhöjd

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the test apparatus and the impact test methods for determining the impact attenuation of surfacing by measuring the acceleration experienced during impact. Test apparatus in compliance with this standard are applicable to tests carried out in a laboratory or on site by either methods described. NOTE The test methods described in this standard are also applicable for impact areas required in other standards than for playground equipment, e.g. for outdoor fitness equipment and parkour equipment.

Ämnesområden

Lekredskap


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation

Artikelnummer: STD-80000618

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-01-17

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1177:2018

Ersätter: SS-EN 1177:2008 , SS-EN 1177:2008

Ersätts av: SS-EN 1177:2018+AC:2019