Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN 1177:2008

Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning - Bestämning av kritisk fallhöjd

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1177:2018

Köp denna standard
Pris: 785 SEK

PDF

Pris: 785 SEK

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en metod med vilken lekplatsunderlagets stötdämpning kan bestämmas. Den definierar en "kritisk fallhöjd" (se 3.2) för underlag som representerar den övre gränsen för dess förmåga att reducera huvudskador vid användning av lekredskap som uppfyller EN 1176. Provningsmetoderna som beskrivs i standarden är tillämpbara för provningar som utförs i ett laboratorium och för provningar på plats.

Ämnesområden

Lekredskap


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height

Artikelnummer: STD-66631

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 1177:2008

Ersätter: SS-EN 1177 , SS-EN 1177/A1

Ersätts av: SS-EN 1177:2018