Standard Swedish standard · SS-EN 1177:2008

Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1177:2018 , SS-EN 1177:2018

Scope
Denna standard specificerar en metod med vilken lekplatsunderlagets stötdämpning kan bestämmas. Den definierar en "kritisk fallhöjd" (se 3.2) för underlag som representerar den övre gränsen för dess förmåga att reducera huvudskador vid användning av lekredskap som uppfyller EN 1176. Provningsmetoderna som beskrivs i standarden är tillämpbara för provningar som utförs i ett laboratorium och för provningar på plats.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-66631

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1177:2008

Replaces: SS-EN 1177 , SS-EN 1177/A1

Replaced by: SS-EN 1177:2018 , SS-EN 1177:2018