Standard Swedish standard · SS-EN 1176-7:2020

Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Status: Valid

Scope
Detta dokument är tillämpligt för lekredskap, ytbeläggningar och kompletterande föremål, t.ex. grindar, staket, bänkar, papperskorgar, solskydd etc. Den är avsedd att användas av driftansvariga (se definitioner 3.4) för att hjälpa dem att utveckla en besiktnings- och underhållsplan för varje lekplats. Anmärkning 1 Omfattningen av besiktningen och inkluderandet av kompletterande föremål kommer att variera individuellt. Svensk anmärkning till Anmärkning 1 Denna omfattning gällande kompletterande föremål bestäms av driftsansvarig eller ägare. Anmärkning 2 Kompletterande föremål ingår inte i de specifika delarna av redskapstyper i SS-EN 1176-serien; därför bedöms de inte med avseende på överensstämmelse med EN 1176-serien och är föremål för en separat riskbedömning. Detta dokument innehåller riktlinjer för installation, besiktning, drift och underhåll av lekredskap och ytbeläggningar runt redskapen.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80022702

Edition: 3

Approved: 6/25/2020

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 1176-7:2020

Replaces: SS-EN 1176-7:2008 , SS-EN 1176-7:2008