Standard Swedish standard · SS-EN 1176-7:2008

Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1176-7:2020 , SS-EN 1176-7:2020

Scope
Denna standard ger anvisningar för installation, besiktning, underhåll och drift av lekredskap, inklusive kom-pletterande föremål, t.ex. grindar, staket osv. samt underlaget.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-68720

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 1176-7:2008

Replaces: SS-EN 1176-7

Replaced by: SS-EN 1176-7:2020 , SS-EN 1176-7:2020