Standard Svensk standard · SS-EN 866-1

Biologiska system för provning av sterilisatorer och steriliseringsprocesser - Del 1: Allmänna krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11138-1:2006

Ämnesområden

Sterilisering (11.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-20416

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-30

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN ISO 11138-1:2006