Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11138-1:2006

Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer- Del 1: Allmänna krav (ISO 11138-1:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11138-1:2017

Ämnesområden

Sterilisering (11.080) Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements (ISO 11138-1:2006)

Artikelnummer: STD-45867

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-13

Antal sidor: 43

Ersätter: SS-EN 866-1

Ersätts av: SS-EN ISO 11138-1:2017