Standard Svensk standard · SS 8760015:2017

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-TR 57:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760015:2017

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav och förutsättningar för effektiv och säker transport, lagerhållning och hantering, av sterila medicintekniska produkter avsedda att användas inom vård och omsorg oavsett vårdgivare samt för tillverkare och distributör i syfte att främja patientsäkerhet genom att bibehålla produkters egenskaper fram till de används.
Denna standard kan användas inom veterinärmedicinsk verksamhet som ett vägledande dokument.
ANM.: Med vårdgivare avses även tandvård, kommunala vårdenheter, privata vårdgivare etc.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01) Övrigt (11.080.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760015:2017

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Basic requirements for transportation, storage and handling of sterile medical devices intended to be used within health care

Artikelnummer: STD-8029926

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 32

Ersätts av: SIS-TR 57:2020