Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8638:2014

Kardiovaskulära implantat och extrakorporeala system - Extrakorporeal blodcirkulation för hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8638:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2018
Omfattning
ISO 8638:2010 specifies requirements for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (hereafter referred to as “the device”) and (integral and non-integral) transducer protectors which are intended for use in haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO 8638:2010)

Artikelnummer: STD-100702

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1283

Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2018