Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8638:2014

Kardiovaskulära implantat och extrakorporeala system - Extrakorporeal blodcirkulation för hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8638:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8638:2014

Kardiovaskulära implantat och extrakorporeala system - Extrakorporeal blodcirkulation för hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8638:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8638:2010 specifies requirements for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (hereafter referred to as “the device”) and (integral and non-integral) transducer protectors which are intended for use in haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8638:2014

Kardiovaskulära implantat och extrakorporeala system - Extrakorporeal blodcirkulation för hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8638:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO 8638:2010)

Artikelnummer: STD-100702

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1283

Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2018