Standard Svensk standard · SS-EN 1283

Hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter, hemekoncentratorer och tillhörande blodslangsystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8637:2014 , SS-EN ISO 8638:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1283

Hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter, hemekoncentratorer och tillhörande blodslangsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1283

Hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter, hemekoncentratorer och tillhörande blodslangsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters, haemoconcentrators and their extracorporeal circuits

Artikelnummer: STD-19155

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-10-11

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 8637:2014 , SS-EN ISO 8638:2014