Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2018

Extrakorporeala system för blodrening - Del 2: Extrakorporeal krets för hemodialysatorer, hemodialysfilter och dialysfilter (ISO 8637-2:2018)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2018

Extrakorporeala system för blodrening - Del 2: Extrakorporeal krets för hemodialysatorer, hemodialysfilter och dialysfilter (ISO 8637-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for the blood circuit for devices used in extracorporeal blood filtration therapies such as, but not limited to, haemodialysis, haemodiafiltration, haemofiltration and transducer protectors (integral and non-integral) intended for use in such circuits.
This document does not apply to:
— haemodialysers, haemodiafilters or haemofilters;
— plasmafilters;
— haemoperfusion devices;
— vascular access devices;
— blood pumps;
— pressure monitors for the extracorporeal blood circuit;
— air detection devices;
— systems to prepare, maintain or monitor dialysis fluid;
— systems or equipment intended to perform haemodialysis, haemodiafiltration, haemofiltration or haemoconcentration.
NOTE 1 Requirements for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators are specified in ISO 8637-1, and requirements for plasmafilters are specified in ISO 8637-3.
NOTE 2 Extracorporeal blood tubing sets can also be used for other extracorporeal therapies such as haemoperfusion, plasmafiltration and plasma adsorption.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2018

Extrakorporeala system för blodrening - Del 2: Extrakorporeal krets för hemodialysatorer, hemodialysfilter och dialysfilter (ISO 8637-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Extracorporeal systems for blood purification - Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO 8637-2:2018)

Artikelnummer: STD-80006322

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-27

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 8638:2014

Ersätts av: SS-EN ISO 8637-2:2024