Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8980-2:2004/AC:2006

Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 2: Progressiva glas (ISO 980-2:2004/Cor 1:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8980-2:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8980-2:2004/AC:2006

Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 2: Progressiva glas (ISO 980-2:2004/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8980-2:2004/AC:2006

Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 2: Progressiva glas (ISO 980-2:2004/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2: Specifications for progressive power lenses (ISO 8980-2:2004/Cor 1:2006)

Artikelnummer: STD-46901

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN ISO 8980-2:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 8980-2:2017