Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8836:2014

Sugkatetrar för användning i andningsvägar (ISO 8836:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8836:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8836:2014

Sugkatetrar för användning i andningsvägar (ISO 8836:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements for suction catheters, including closed suction catheters, made of flexible materials and intended for use in suctioning of the respiratory tract.Angled-tip suction catheters (e.g. Coudé catheters) and suction catheters with aspirator collectors are not considered to be specialized and are therefore included in the scope of this International Standard.Suction catheters intended for use with flammable anaesthetic gases or agents, lasers or electrosurgical equipment are not covered by this International Standard.NOTE See ISO/TR 11991 for guidance on airway management during laser surgery of the upper airway.[6]

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8836:2014

Sugkatetrar för användning i andningsvägar (ISO 8836:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2014)

Artikelnummer: STD-103394

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-11-02

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 8836:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 8836:2020