Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2020

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2017)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-74:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2020

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 80601-2-74:2017 applies to the basic safety and essential performance of a humidifier, also hereafter referred to as me equipment, in combination with its accessories, the combination also hereafter referred to as me system.
ISO 80601-2-74:2017 is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to a humidifier where the characteristics of those accessories can affect the basic safety or essential performance of the humidifier.
EXAMPLE 1 Heated breathing tubes (heated-wire breathing tubes) or me equipment intended to control these heated breathing tubes (heated breathing tube controllers).
NOTE 1 Heated breathing tubes and their controllers are me equipment and are subject to the requirements of IEC 60601-1.
NOTE 2 ISO 5367 specifies other safety and performance requirements for breathing tubes.
ISO 80601-2-74:2017 includes requirements for the different medical uses of humidification, such as invasive ventilation, non-invasive ventilation, nasal high-flow therapy, and obstructive sleep apnoea therapy, as well as humidification therapy for tracheostomy patients.
NOTE 3 A humidifier can be integrated into other equipment. When this is the case, the requirements of the other equipment also apply to the humidifier.
EXAMPLE 2 Heated humidifier incorporated into a critical care ventilator where ISO 80601-2-12[12] also applies.
EXAMPLE 3 Heated humidifier incorporated into a homecare ventilator for dependent patients where ISO 80601-2-72[14] also applies.
EXAMPLE 4 Heated humidifier incorporated into sleep apnoea therapy equipment where ISO 80601-2-70[13] also applies.
ISO 80601-2-74:2017 also includes requirements for an active hme (heat and moisture exchanger), me equipment which actively adds heat and moisture to increase the humidity level of the gas delivered from the hme to the patient. This document is not applicable to a passive hme, which returns a portion of the expired moisture and heat of the patient to the resp ...

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2020

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment (ISO 80601-2-74:2017)

Artikelnummer: STD-80020367

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 104

Ersätter: SS-EN ISO 8185:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-74:2021