Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21536:2009

Icke aktiva kirurgiska implantat - Ledimplantat - Särskilda krav för knäledsimplantat (ISO 21536:2007)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 21536:2009/A1:2014

Omfattning
This International Standard provides specific requirements for knee joint replacement implants. With regard to safety, this International Standard specifies requirements for intended performance, design attributes, materials, design evaluation, manufacture, sterilization, packaging, information supplied by the manufacturer and methods of test.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Implantat, SIS/TK 340/AG 03

Internationell titel: Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007)

Artikelnummer: STD-69802

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 21536:2007