Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21536:2009/A1:2014

Icke aktiva kirurgiska implantat - Ledimplantat - Särskilda krav för knäledsimplantat - Tillägg 1 (ISO 21536:2007/Amd 1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard provides specific requirements for knee joint replacement implants. With regard to safety, this International Standard specifies requirements for intended performance, design attributes, materials, design evaluation, manufacture, sterilization, packaging, information supplied by the manufacturer and methods of test.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Implantat, SIS/TK 340/AG 03

Internationell titel: Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants - Amendment 1 (ISO 21536:2007/Amd 1:2014)

Artikelnummer: STD-101291

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-09

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 21536:2009