Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-5:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 5: Kvalitet på dialysvätska för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-5:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-5:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 5: Kvalitet på dialysvätska för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies minimum quality requirements for dialysis fluids used in haemodialysis and related therapies.
This document includes dialysis fluids used for haemodialysis and haemodiafiltration, including substitution fluid for haemodiafiltration and haemofiltration.
This document excludes the water and concentrates used to prepare dialysis fluid or the equipment used in its preparation. Those areas are covered by other International Standards.
Sorbent-based dialysis fluid regeneration systems that regenerate and recirculate small volumes of dialysis fluid, systems for continuous renal replacement therapy that use pre-packaged solutions, and systems and solutions for peritoneal dialysis are excluded from this document.

Ämnesområden

Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23500-5:2019

Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 5: Kvalitet på dialysvätska för hemodialys och relaterade terapier (ISO 23500-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5, SIS/TK 330/AG 09

Internationell titel: Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies (ISO 23500-5:2019)

Artikelnummer: STD-80010684

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11663:2015