Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7864:2016

Sterila injektionskanyler för engångsbruk - Krav och testmetoder (ISO 7864:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies requirements for sterile hypodermic needles for single use of designated metric sizes 0,18 mm to 1,2 mm.
It does not apply to those devices that are covered by their own standard such as dental needles and pen needles.

Ämnesområden

Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods (ISO 7864:2016)

Artikelnummer: STD-8022745

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 7864