Standard Svensk standard · SS-EN 62304

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Livscykelprocesser för programvara

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 62304 C 1 , SS-EN 62304 T 1 Tillägg: SS-EN 62304 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62304

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Livscykelprocesser för programvara
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 839 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 839 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna version består av första upplagan av standarden (2007) och dess ändringsförslag (2015). Alla korregeringar och tillägg följer med när du beställer standarden.

Omfattning
Defines the life cycle requirements for medical device software. The set of processes, activities, and tasks described in this standard establishes a common framework for medical device software life cycle processes. Applies to the development and maintenance of medical device software when software is itself a medical device or when software is an embedded or integral part of the final medical device. This standard does not cover validation and final release of the medical device, even when the medical device consists entirely of software.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62304

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Livscykelprocesser för programvara
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 839 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 839 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Medical device software - Software life-cycle processes

Artikelnummer: STD-3332735

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-26

Antal sidor: 79