Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20417:2021

Medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (ISO 20417:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20417:2021

Medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (ISO 20417:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Anmärkning 1: Det finns en vägledning eller motivering till detta avsnitt i avsnitt A.2.
I detta dokument specificeras kraven på information från tillverkaren av en medicinteknisk produkt eller från tillverkaren av ett tillbehör, enligt definitionen i 3.1. Detta dokument innehåller de allmänt tillämpliga kraven på identifiering och märkning (inklusive etiketter) på en medicinteknisk produkt(3.0) eller ett tillbehör, inklusive förpackningen, samt annan medföljande information. I detta dokument specificeras inte hur informationen ska tillhandahållas.
Anmärkning 2: ”Vissa” behöriga myndigheter har andra krav för identifieringen, märkningen och dokumentationen av en medicinteknisk produkt eller ett tillbehör.
Specifika krav i produktstandarder eller gruppstandarder för medicintekniska produkter har företräde framför kraven i detta dokument.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20417:2021

Medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (ISO 20417:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik, SIS/TK 355

Internationell titel: Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)

Artikelnummer: STD-80039913

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-10

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN ISO 20417:2021

Ersätter: SS-EN 1041:2008+A1:2013 , SS-ISO 20417:2021