Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-11

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö

Status: Gällande

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska instrument och material (11.040.30) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40) Röntgen- och annan diagnostikutrustning (11.040.50) Utrustning för diagnostik (11.040.55) Terapiutrustning (11.040.60) Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Artikelnummer: STD-3336679

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-19

Antal sidor: 63

Ersätter: SS-EN 60601-1-11