Standard Svensk standard · SS-EN 1985

Gånghjälpmedel - Allmänna krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Walking aids - General requirements and test methods

Artikelnummer: STD-25008

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 12