Standard Svensk standard · SS-EN 1865-2:2010+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 2: Motorassisterad bår

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines minimum requirements for the design and performance of power assisted stretchers used in road ambulances for the treatment and transportation of patients. It aims to ensure patient safety and minimize the physical effort required by staff operating the equipment.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher

Artikelnummer: STD-8013636

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1865-2:2010