Standard Svensk standard · SS-EN 12507:2005

Transporttjänster - Riktlinjer för tillämpning av EN ISO 9001:2000 för väg- och järnvägstransport, lagring och distribution av gods

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides guidelines for the application of EN ISO 9001, Quality management system, to the provision of freight transportation services by road and rail, including storage and distribution activities.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20) Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries

Artikelnummer: STD-40876

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-09-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 12507