Standard Svensk standard · SS 884000:2013

Kommunal företagslotsning - Ledning, process och personal

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 884000:2013

Kommunal företagslotsning - Ledning, process och personal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Idag finns inom många svenska kommuner en funktion med uppgift att vägleda företagarna igenom kommunal handläggning och service. Företagarna kan exempelvis få hjälp med information och samordning av ärendehantering och beslut genom en samlad process och funktion (ofta kallad företagslots). Det är viktigt för företagarna att dessa tjänster är anpassade till deras behov, har hög kvalitet och har ett likartat innehåll i de kommuner företagaren verkar.

Syftet med denna standard är att Sveriges kommuner ska öka kvaliteten i sina näringslivstjänster för företagare, och att skapa ett mer attraktivt kommunalt företagsklimat. Standarden möjliggör att korrekt myndighetsutövning vid exempelvis tillståndsgivningar, kombineras med en hög och effektiv servicenivå gentemot företagen, främst med avseende på bemötande, information och samordning.

Standarden är uppdelat i tre nivåer och beskriver:

  • hur kommunledningen ska arbeta
  • hur företagslotsning ska fungera i praktiken
  • vilken kompetens personalen ska ha

 

Standarden vänder sig till kommunledningar och alla som inom en kommun, eller på uppdrag av en kommun, hanterar företagsärenden. Den kan användas av alla svenska kommuner.

Behöver ni sprida standarden i organisationen kan vi erbjuda en förmånlig fleranvändarlicens anpassad efter kommunens storlek. Kontakta vår kundtjänst på telefon 08-555 523 10.

Omfattning
Denna standard specificerar krav på kommuner och deras anställda gällande företagslotsning. Denna standard specificerar: — krav på kommunledningen att säkerställa ett systematiserat kvalitetsarbete — krav på företagslotsning — personkrav.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 884000:2013

Kommunal företagslotsning - Ledning, process och personal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Municipal Guidance for Businesses - Management, process and personnel

Artikelnummer: STD-88677

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-08

Antal sidor: 24