Standard Swedish standard · SS 884000:2013

Municipal Guidance for Businesses - Management, process and personnel

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav på kommuner och deras anställda gällande företagslotsning.

Denna standard specificerar:

— krav på kommunledningen att säkerställa ett systematiserat kvalitetsarbete

— krav på företagslotsning

— personkrav.

Subjects

Services for companies


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title: Municipal Guidance for Businesses - Management, process and personnel

Article no: STD-88677

Edition: 1

Approved: 1/8/2013

No of pages: 24