Standard Svensk standard · SS-EN 15221-2:2006

Facility Management - Del 2: Vägledning för upprättande av överenskommelser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 41012:2018

Omfattning
Denna Europastandard ger vägledning om utarbetande av avtal om styrning av internservice inom företag (Facility Management).

Denna Europastandard är tillämplig för:
— avtal om styrning av internservice för både offentliga och privata intressenter inom EU, såväl för gränsöverskridande och nationella samarbetsrelationer mellan kunder som för tjänsteleverantörer på detta område,
— samtliga tjänster som omfattas av internservice,
— både externa och interna tjänsteleverantörer,
— alla typer av arbetsmiljöer (t.ex. industrin, handeln, administration, militären, hälsovård osv.).
Denna Europastandard är tillämplig för tjänster som främst kännetecknas av följande egenskaper:

— tjänster från företag till företag,
— tjänster som styrs av tjänsteleverantören i fråga,
— verksamhet av återkommande typ, som varar längre än ett år,
— leveransinriktade,
— priser eller mekanismer för att fastställa priser för tjänsterna, som är nära kopplade till leveranset.
I EN 15221-1 beskrivs omfattningen av styrning av internservice inom företag (Facility Management).

Denna standard har huvudsakligen utarbetats för avtal om internservice mellan en kund och en extern tjänsteleverantör. Många delar av denna standard kan emellertid tillämpas när tjänsteleverantören är en intern enhet inom kundens organisation och kan även vara till mycket stor hjälp för att utarbeta strategier baserade på servicenivåavtal (SLA).

Denna standard ersätter inga specialiserade standarder för tjänster som omfattas av avtal om styrning av internservice (”Facility Management”). Tillämpliga standarder bör följas.

— Denna standard:
— innehåller inte standardformulär för avtal om styrning av internservice inom företag (”Facility Management”),
— fastställer inte rättigheter och skyldigheter mellan kunden och tjänsteleverantören i fråga,

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements

Artikelnummer: STD-66742

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 15221-2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 41012:2018