Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 36:2011

Posttjänster - Svenska postadresser - XML-koder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 36:2011

Posttjänster - Svenska postadresser - XML-koder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport beskriver hur en postadress är uppbyggd med XML-koder. I rapporten beskrivs vilka olika termer som ingår vid byggandet av XML-koder och vilka koder som används för olika element, delelement och segment. Den innehåller även exempel på översättningar med XML-koder och en bilaga med mallar för postadresser. Vissa termer och begrepp har inte fått någon ingående beskrivning i den här rapporten. För mer detaljerad information om hur en postadress är uppbyggd avseende komponenter som element, segment och post-adressdetaljer, se SS 613401 Posttjänster – Svenska postadresser. För mer fördjupande information om NLT och PATDL, se annex B i UPU S42a.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 36:2011

Posttjänster - Svenska postadresser - XML-koder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Post, SIS/TK 322

Internationell titel: Postal services - Swedish postal addresses - XML-codes

Artikelnummer: STD-76363

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-28

Antal sidor: 28