Standard Technical reports · SIS-TR 36:2011

Postal services - Swedish postal addresses - XML-codes

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 36:2011

Postal services - Swedish postal addresses - XML-codes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport beskriver hur en postadress är uppbyggd med XML-koder. I rapporten beskrivs vilka olika termer som ingår vid byggandet av XML-koder och vilka koder som används för olika element, delelement och segment. Den innehåller även exempel på översättningar med XML-koder och en bilaga med mallar för postadresser. Vissa termer och begrepp har inte fått någon ingående beskrivning i den här rapporten. För mer detaljerad information om hur en postadress är uppbyggd avseende komponenter som element, segment och post-adressdetaljer, se SS 613401 Posttjänster – Svenska postadresser. För mer fördjupande information om NLT och PATDL, se annex B i UPU S42a.

Subjects

Postal services (03.240)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 36:2011

Postal services - Swedish postal addresses - XML-codes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-76363

Edition: 1

Approved: 1/28/2011

No of pages: 28