Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO/IEC 17020:2012, fastställer kompetenskrav för organisationer som utför kontroller, samt krav på hur kontrollverksamheten ska bedrivas på ett opartiskt och konsekvent sätt. Den kan tillämpas på olika typer av kontrollorgan och på samtliga stadier i ett föremåls livscykel. Exempel på sådana stadier är:

  • konstruktion
  • typkontroll
  • installation
  • driftskontroll
  • övervakning.

Fördelar med att använda standarden

Standard SS-EN ISO/IEC 17020:2012 är ett självklart stöd för dig som arbetar med kravställning inom ett kontrollorgan. Den harmoniserar de allmänna krav som ställs på organisationer som bedriver kontrollverksamhet, så att deras tjänster kan accepteras av både uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter. En ackreditering mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 fungerar förtroendehöjande för verksamheten.

Standarden kan även användas som ett kravdokument vid andra typer av bedömningar, och kraven kan anpassas när de tillämpas inom en viss sektor.

Omfattning
Denna standard anger krav på kompetens hos kontrollorgan samt på opartiskhet och konsekvens i deras kontrollverksamhet.

Den kan tillämpas på kontrollorgan av typ A, B och C, definierade i denna standard, och kan tillämpas vid kontroll i varje stadium.

ANM. Exempel på stadier är: i konstruktionsskedet, typkontroll, installationskontroll, driftskontroll och övervakning.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85819

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-19

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17020:2005