Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

PDF

Pris: (130,89 €) 1 255 SEK

Papper

Pris: (130,89 €) 1 255 SEK

+

PDF + papper

Pris: (209,43 €) 2 008 SEK

Normalpris: (261,79 €) 2 510 SEK

Du sparar: (52,36 €) 502 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden anger krav på kompetens hos kontrollorgan samt på opartiskhet och konsekvens i deras kontrollverksamhet.

Den kan tillämpas på kontrollorgan av typ A, B och C, definierade i denna standard, och kan tillämpas vid kontroll i varje stadium.

Exempel på stadier är: i konstruktionsskedet, typkontroll, installationskontroll, driftskontroll och övervakning.

Omfattning
Denna standard anger krav på kompetens hos kontrollorgan samt på opartiskhet och konsekvens i deras kontrollverksamhet.

Den kan tillämpas på kontrollorgan av typ A, B och C, definierade i denna standard, och kan tillämpas vid kontroll i varje stadium.

ANM. Exempel på stadier är: i konstruktionsskedet, typkontroll, installationskontroll, driftskontroll och övervakning.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse Ledningssystem för kvalitet Certifiering, ackreditering och revision


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)

Artikelnummer: STD-85819

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-19

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17020:2005