Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2005

Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC 17020:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2005

Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC 17020:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna Europastandard anger, oberoende av vilken sektor som berörs, allmänna regler för kompetens hos opartiska organisationer som utför kontroll. Den specificerar också kriterier för opartiskhet.
1.2 Denna standard är avsedd att användas av kontrollorgan och deras ackrediteringsorgan samt andra organ vars verksamhet innefattar erkännande av kompetensen hos kontrollorgan.
1.3 Dessa krav kan behöva tolkas då de tillämpas i särskilda sektorer eller vid kontroll efter drifttagande.
1.4 Denna standard behandlar inte provningslaboratorier, certifieringsorgan eller leverantörs försäkran om överensstämmelse för vilka krav ställs i andra europeiska standarder i EN 45 000-serien.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2005

Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC 17020:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38533

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-21

Antal sidor: 31

Ersätter: SS-EN 45004

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17020:2012