Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-10:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-10:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for an occupational health and safety (OH&S) management system and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.
Three types of personnel and certification functions are defined:
— auditors;
— personnel reviewing audit reports and making certification decisions;
— other personnel.
NOTE This document is applicable for auditing and certification of an OH&S management system based on ISO 45001. It can also be used for other OH&S applications.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-10:2018

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

Artikelnummer: STD-80004340

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-29

Antal sidor: 24