Standard Svensk standard · SS-EN 13107:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Anläggningsarbeten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13107:2015

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Bergbanor (45.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Artikelnummer: STD-38020

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 58

Ersätts av: SS-EN 13107:2015