Standard Svensk standard · SS-EN 61124

Tillförlitlighetsprovning - Kontroll av konstant felbenägenhet och konstant felintensitet

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Provningsbetingelser Allmänt (19.020) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3335313

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-10

Antal sidor: 123

Ersätter: SS-EN 61124