Standard ISO standard · ISO 9001:2008/Cor 1:2009

ISO 9001:2008/Cor 1:2009

Status: Upphävd · Ersätts av: ISO 9001:2015

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Franska Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: ISO 9001:2008/Cor 1:2009

Artikelnummer: STD-911386

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-17

Antal sidor: 7

Korrigerar: ISO 9001:2008

Ersätts av: ISO 9001:2015