Standard ISO standard · ISO 9001:2008

Quality management systems -- Requirements

Status: Upphävd · Ersätts av: ISO 9001:2015 Korrigeras av: ISO 9001:2008/Cor 1:2009

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Quality management systems -- Requirements

Artikelnummer: STD-910383

Utgåva: 4

Fastställd: 2008-11-13

Antal sidor: 27

Ersätter: ISO 9001:2000

Ersätts av: ISO 9001:2015