Standard ISO standard · ISO 55002:2018

Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001

Status: Gällande

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001

Artikelnummer: STD-80008039

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-11-19

Antal sidor: 72

Ersätter: ISO 55002:2014