Standard ISO standard · ISO 55002:2014

Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001

Status: Upphävd · Ersätts av: ISO 55002:2018

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001

Artikelnummer: STD-916925

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-09

Antal sidor: 40

Ersätts av: ISO 55002:2018