Standard Svensk standard · SS-EN 15583-1:2009

Utrustning för underhåll av vintervägar - Snöplogar - Del 1: Produktbeskrivning och krav

Status: Gällande

Omfattning
This document is valid for snow ploughs designed to be fitted to winter maintenance vehicles, on their front-mounting plates according to EN 15432 and also for side-mounted snow ploughs. Demands on design and construction of front-mounted or side-mounted snow ploughs for winter service are determined by this document. This document is meant to assess the demands made on snow ploughs operated in traffic. The document is valid for: - single-side snow ploughs; - variable V-ploughs. The following points are not standardized by this document: - v-shaped snow ploughs; - requirements for registration and approval; - requirements made by carrier vehicle manufacturers; - requirements on safety – these are dealt with in EN 13021.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-70010

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-15

Antal sidor: 24