Standard Svensk standard · SS-EN 15431:2008

Utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden - Energisystem och tillhörande manöverorgan - Utbytbarhet och prestandakrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15431:2008

Utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden - Energisystem och tillhörande manöverorgan - Utbytbarhet och prestandakrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to power systems equipped for the operation and able to drive implements and attachments such as snow ploughs and/or spreaders on winter service vehicles or mowers on road service area maintenance vehicles, equipped with front-mounting plates according to EN 15432. The purpose of this standard is to ensure interchangeability of vehicles and implements. The minimum requirements on the performance and the components of the hydraulic system as well as the kind, the size and the location of the connecting elements between the vehicle and the implement are specified in this standard. This standard does not deal with airport equipment. This standard does not cover applications, where the implements need a continuous hydraulic oil flow exceeding 45 l/min.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15431:2008

Utrustning för underhåll av vintervägar och trafikområden - Energisystem och tillhörande manöverorgan - Utbytbarhet och prestandakrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements

Artikelnummer: STD-64726

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-01-21

Antal sidor: 28