Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11623:2016

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial (ISO 11623:2015, Rättad version 2017-02)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11623:2016

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial (ISO 11623:2015, Rättad version 2017-02)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard anger krav för återkommande kontroll och provning samt verifiering av möjlighet till fortsatt användning av cylinderlindade och hellindade transportabla gasflaskor av komposit, utan innerbehållare eller med innerbehållare av aluminiumlegering eller stål eller icke-metalliska innerbehållare (typ 2, 3, 4 och 5), avsedda för komprimerade, kondenserade eller lösta gaser under tryck, med vattenvolym från 0,5 till 450 l. Denna internationella standard har författats för att hantera återkommande kontroller och provningar av kompositflaskor tillverkade enligt standarderna ISO 11119 1, ISO 11119 2 och ISO 11119 3 och kan tillämpas på andra kompositflaskor konstruerade efter jämförbara standarder när detta godkänts av behörig myndighet. I tillämpliga delar kan denna internationella standard också tillämpas på flaskor med mindre vattenvolym än 0,5 l. This International Standard specifies the requirements for periodic inspection and testing and to verify the integrity for further service of hoop-wrapped and fully-wrapped composite transportable gas cylinders, with aluminium-alloy, steel or non-metallic liners or of linerless construction (Types 2, 3, 4, and 5), intended for compressed, liquefied or dissolved gases under pressure, of water capacity from 0,5 l up to 450 l.This International Standard is written to address the periodic inspection and testing of composite cylinders constructed to ISO 11119-1, ISO 11119-2, and ISO 11119-3 standards and can be applied to other composite cylinders designed to comparable standards when authorized by the competent authority.As far as practicable, this International Standard also can be applied to cylinders of less than 0,5 l water capacity.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11623:2016

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial (ISO 11623:2015, Rättad version 2017-02)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing (ISO 11623:2015, Corrected version 2017-02)

Artikelnummer: STD-8029040

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 11623:2016

Ersätter: SS-EN ISO 11623