Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11623:2016

Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing (ISO 11623:2015, Corrected version 2017-02)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard anger krav för återkommande kontroll och provning samt verifiering av möjlighet till fortsatt användning av cylinderlindade och hellindade transportabla gasflaskor av komposit, utan innerbehållare eller med innerbehållare av aluminiumlegering eller stål eller icke-metalliska innerbehållare (typ 2, 3, 4 och 5), avsedda för komprimerade, kondenserade eller lösta gaser under tryck, med vattenvolym från 0,5 till 450 l. Denna internationella standard har författats för att hantera återkommande kontroller och provningar av kompositflaskor tillverkade enligt standarderna ISO 11119 1, ISO 11119 2 och ISO 11119 3 och kan tillämpas på andra kompositflaskor konstruerade efter jämförbara standarder när detta godkänts av behörig myndighet. I tillämpliga delar kan denna internationella standard också tillämpas på flaskor med mindre vattenvolym än 0,5 l. This International Standard specifies the requirements for periodic inspection and testing and to verify the integrity for further service of hoop-wrapped and fully-wrapped composite transportable gas cylinders, with aluminium-alloy, steel or non-metallic liners or of linerless construction (Types 2, 3, 4, and 5), intended for compressed, liquefied or dissolved gases under pressure, of water capacity from 0,5 l up to 450 l.

This International Standard is written to address the periodic inspection and testing of composite cylinders constructed to ISO 11119-1, ISO 11119-2, and ISO 11119-3 standards and can be applied to other composite cylinders designed to comparable standards when authorized by the competent authority.

As far as practicable, this International Standard also can be applied to cylinders of less than 0,5 l water capacity.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (23.020.35)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8029040

Edition: 2

Approved: 1/12/2016

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 11623:2016

Replaces: SS-EN ISO 11623