Standard Svensk standard · SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13445-1:2021 , SS-EN 13445-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard definierar termer, definitioner, symboler och enheter som används i hela EN 13445-serien och ger allmän information om konstruktion och tillverkning av tryckkärl enligt denna standard.
Den innehåller också instruktioner om hur standarden ska användas (bilaga A) liksom ett alfabetiskt register för hela standarden (bilaga B). Denna information är avsedd att hjälpa användare av EN 13445-serien.
Denna Europastandard gäller för ej eldberörda tryckkärl med ett högsta tillåtna tryck över 0,5 bar (0,05 MPa) övertryck, men kan också användas för kärl med lägre tryck, inklusive vakuum.
Denna Europastandard ska inte tillämpas på tryckkärl av följande slag:
— nitade tryckkärl;
— tryckkärl tillverkade av gjutjärn (utom segjärn) eller något annat material, som inte upptas i del 2, 6, 8 eller 10 av standarden;
— tryckkärl bestående av flera lager;
— försträckta eller förspända tryckkärl.
Denna Europastandard kan användas för följande typer av tryckutrustning, förutsatt att tillkommande och/eller ändrade krav, orsakade av riskanalysen och för respektive kategori specifika regler och instruktioner, beaktas:
— transportabla tryckkärl;
— tryckkärl speciellt konstruerade för kärnkraftsanvändning;
— tryckkärl utsatta för risk för överhettning.
ANM EN 14222 täcker elektriska ångpannor, tillverkade av rostfritt stål, och kan användas som exempel på tillkommande krav för sådana kärl
Andra Europastandarder gäller för industriella rörledningar (EN 13480-serien) och vattenrörs- och eldrörspannor (EN 12952-serien och EN 12953-serien).

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 1: General

Artikelnummer: STD-80009865

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-1:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-1:2014+C4:2017

Ersätts av: SS-EN 13445-1:2021 , SS-EN 13445-1:2021