Standard Swedish standard · SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 1: General

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard definierar termer, definitioner, symboler och enheter som används i hela EN 13445-serien och ger allmän information om konstruktion och tillverkning av tryckkärl enligt denna standard. Den innehåller också instruktioner om hur standarden ska användas (bilaga A) liksom ett alfabetiskt register för hela standarden (bilaga B). Denna information är avsedd att hjälpa användare av EN 13445-serien. Denna Europastandard gäller för ej eldberörda tryckkärl med ett högsta tillåtna tryck över 0,5 bar (0,05 MPa) övertryck, men kan också användas för kärl med lägre tryck, inklusive vakuum. Denna Europastandard ska inte tillämpas på tryckkärl av följande slag: — nitade tryckkärl; — tryckkärl tillverkade av gjutjärn (utom segjärn) eller något annat material, som inte upptas i del 2, 6, 8 eller 10 av standarden; — tryckkärl bestående av flera lager; — försträckta eller förspända tryckkärl. Denna Europastandard kan användas för följande typer av tryckutrustning, förutsatt att tillkommande och/eller ändrade krav, orsakade av riskanalysen och för respektive kategori specifika regler och instruktioner, beaktas: — transportabla tryckkärl; — tryckkärl speciellt konstruerade för kärnkraftsanvändning; — tryckkärl utsatta för risk för överhettning. ANM EN 14222 täcker elektriska ångpannor, tillverkade av rostfritt stål, och kan användas som exempel på tillkommande krav för sådana kärl Andra Europastandarder gäller för industriella rörledningar (EN 13480-serien) och vattenrörs- och eldrörspannor (EN 12952-serien och EN 12953-serien).

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80009865

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 60

Also available in: SS-EN 13445-1:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-1:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-1:2014+C4:2017