Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 44:2017

Utförande av stålkonstruktioner - Korrosionsskydd genom målning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 44:2017

Utförande av stålkonstruktioner - Korrosionsskydd genom målning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska specifikation SIS-TS 44 är ett exempel på en specifikation för utförande av rostskyddsmålning vid konstruktion och tillverkning av stålkonstruktioner med en specificerad teknisk livslängd över 40 år och som utsätts för en korrosiv miljö, korrosivitetsklass C3 - C5 eller kategori Im1 - Im3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Beställare har möjlighet att hänvisa till denna tekniska specifikation som innehåller nödvändig och relevant tilläggsinformation som krävs för att uppnå rätt kvalitetsnivå för objektet i den avsedda miljön.
Denna tekniska specifikation kan även användas för stålkonstruktioner med kortare livslängd, om framtida underhåll begränsas eller förhindras genom kontinuerlig drift, eller att rationell underhållsmålning av andra skäl inte kan genomföras.
Denna tekniska specifikation behandlar krav som optimerar rostskyddsmålningens beständighet.
Denna tekniska specifikation behandlar inte de krav som ställs i AMA Anläggning beträffande målning av varmförzinkade stålytor.
Denna tekniska specifikation förtydligar och kompletterar generella krav i SS-EN ISO 12944-serien som erfarenhetsmässigt har stor inverkan på korrosionsskyddets hållbarhet. Vilka val som ska göras inom ramen för SS-EN ISO 12944-serien anges, liksom ytterligare krav och undersökningar. Detta är dels sådana val som, enligt SS-EN ISO 12944, måste göras vid upphandling och inköp.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 44:2017

Utförande av stålkonstruktioner - Korrosionsskydd genom målning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Execution of steel structures - Corrosion protection by protective paint systems

Artikelnummer: STD-8029770

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-21

Antal sidor: 32