Standard Technical specification · SIS-TS 44:2017

Execution of steel structures - Corrosion protection by protective paint systems

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 44:2017

Execution of steel structures - Corrosion protection by protective paint systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 097 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska specifikation SIS-TS 44 är ett exempel på en specifikation för utförande av rostskyddsmålning vid konstruktion och tillverkning av stålkonstruktioner med en specificerad teknisk livslängd över 40 år och som utsätts för en korrosiv miljö, korrosivitetsklass C3 - C5 eller kategori Im1 - Im3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Beställare har möjlighet att hänvisa till denna tekniska specifikation som innehåller nödvändig och relevant tilläggsinformation som krävs för att uppnå rätt kvalitetsnivå för objektet i den avsedda miljön.
Denna tekniska specifikation kan även användas för stålkonstruktioner med kortare livslängd, om framtida underhåll begränsas eller förhindras genom kontinuerlig drift, eller att rationell underhållsmålning av andra skäl inte kan genomföras.
Denna tekniska specifikation behandlar krav som optimerar rostskyddsmålningens beständighet.
Denna tekniska specifikation behandlar inte de krav som ställs i AMA Anläggning beträffande målning av varmförzinkade stålytor.
Denna tekniska specifikation förtydligar och kompletterar generella krav i SS-EN ISO 12944-serien som erfarenhetsmässigt har stor inverkan på korrosionsskyddets hållbarhet. Vilka val som ska göras inom ramen för SS-EN ISO 12944-serien anges, liksom ytterligare krav och undersökningar. Detta är dels sådana val som, enligt SS-EN ISO 12944, måste göras vid upphandling och inköp.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 44:2017

Execution of steel structures - Corrosion protection by protective paint systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 097 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-8029770

Edition: 1

Approved: 11/21/2017

No of pages: 32