Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9117-1:2009

Färg och lack - Torkningsprovningar - Del 1: Bestämning av genomtorkning och genomtorkningstid (ISO 9117-1:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9117 specifies a test method for determining under standard conditions whether a single coat or a multi-coat system of paint, varnish or related material has reached the through-dry state after a specified drying period.

NOTE The test procedure may also be used to determine the time taken to achieve that state.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69922

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 29117