Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-2:2016

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO 4628-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4628 specifies a method for assessing the degree of blistering of coatings by comparison with pictorial standards.
The pictorial standards provided in this part of ISO 4628 illustrate blisters in the sizes 2, 3, 4, and 5, and each size in the quantities (densities) 2, 3, 4, and 5.
ISO 4628-1 defines the system used for designating the quantity and size of defects and the intensity of changes in appearance of coatings and outlines the general principles of the system. This system is intended to be used, in particular, for defects caused by ageing and weathering, and for uniform changes such as colour changes, for example yellowing.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8018896

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 4628-2:2004